Skin Clinic Haaksbergen

Bescherming persoonsgegevens (AVG)

Hier kunt u lezen hoe SkinClinic de (Algemene Verordening Gegevensbescherming) implementeert en handhaaft. Per  25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Deze Europese regelgeving zal de “Wet bescherming persoonsgegevens” gaan vervangen. Door de AVG krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen bij de verwerking van uw gegevens. Uw privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.  

Uw privacy is belangrijk voor SkinClinic. 

Wij kunnen ons bedrijf niet uitvoeren zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Om aan de eisen van deze privacywet (AVG) te voldoen is dit protocol opgesteld. In dit protocol wordt omschreven hoe om te gaan met persoonsgegevens en op welke manier deze verwerkt worden.  

 Beleidspunten:  

 1. We hebben één klantendatabase en delen uw persoonsgegevens alleen binnen SkinClinic.
 2. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten.  
 3. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden.  
 4. We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief. 
 5. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn. 
 6. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen.  
 7. We zijn verplicht om uw persoonsgegevens 15 jaar te bewaren. 
 8. We respecteren uw privacy volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  
 9. SkinClinic behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.  
 10. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gebruikte diensten.
 11. Geen marketing op basis van persoonsgegevens: Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings. 
 12. Uw gegevens blijven bij ons: Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. 

Gegevens, inzien of aanpassen                              
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@skinclinic-haaksbergen.nl.
SkinClinic zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SkinClinic verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@skinclinic-haaksbergen.nl.